Lahan Praktek

Lahan Praktek milik Yayasan Panti Rapih:

Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta

Rumah Sakit Panti Nugroho Sleman Yogyakarta

Rumah Sakit Panti Rini Kalasan Yogyakarta

Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran Yogyakarta

 Rumah Sakit Panti Rahayu Wonosari

Lahan Praktek Rekanan Yayasan Panti Rapih:

  • Rumah Sakit Grhasia Pakem Sleman Yogyakarta
  • PSTW Abiyoso Yogyakarta
  • Puskesmas Ngemplak 1
  • Puskesmas Pakem
  • RB/BP Realino Yogyakarta