Motto, Bendera, Mars, dan Himne STIKes

1. STIKes Panti Rapih mempunyai Motto :

“Membangun Dasar Baik Di Dalam Batin Demi Kemuliaan Tuhan dan Keselamatan Sesama”.

2. Bendera Stikes berwarna dasar putih dengan hiasan pinggir berwarna kuning keemasan, dan didalamnya tercantum lambang Stikes.

3. Himne Stikes berjudul “ Hymne Stikes Panti Rapih “ dan Mars Stikes berjudul “ Mars Stikes Panti Rapih”,